สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ติดต่อเรา

 

 ที่ตั้ง

สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 3

อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร แขวงจอมพล

กรุงเทพมหานคร 10900


โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2541 2031-2 ,

0 2541 2773-5 ต่อ 100 - 576

โทรสาร  0 2541 2324

 

 อีเมล์

[email protected] (สำนักการคลัง)

[email protected] (ส่วนเงินเดือน)

[email protected] (ส่วนวิชาการ)

[email protected] (ส่วนการบัญชี)Social