สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรม” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
image

image รูปภาพ
image