สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ขอแสดงความยินดีกับนางสมบูรณ์ ฐาปนะดิลก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น พ.ศ. 2562 โดยได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image