สำนักการคลัง

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการคลัง

การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และ ณ วันที่ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้หน่วยงาน
image

image รูปภาพ
image