สำนักการคลัง

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการคลัง

image
จัดสรรเงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณและเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมษณ ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ด้วย ขบ 03

image รูปภาพ
image