สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่่ ศย 012/ว 23 (ป) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสุง

image เอกสารแนบ